GS 20344, fol. 103: Maciej LubieĊ„ski (1610 - 1677)