GS 20347, fol. 6: Die Heilige Familie (1615 - 1659)