GS 20305, [fol. 57]: Die Heilige Familie (1710 - 1729)