SM-GS 6.2.787, [fol. 17]: Textseite 7 mit Ornamentrahmen (1745)