SM-GS 6.2.787, [fol. 16]: Textseite 5 mit Ornamentrahmen (1745)