SM-GS 6.2.787, [fol. 15]: Textseite 3 mit Ornamentrahmen (1745)