Inventar Nr.: SM-GS 1.3.5116
Werktitel: Bildunterschrift zu der Allegorie auf Karl III. als König von Spanien
Typendruck: Op de Verbeelding der Overkomst van den grooten Koning Karel de III. monarch van alle de Hispanien en de Indien
Typendruck: Sur la representation du passage de Charles III. roi des Espagnes et des Indes
Beteiligte Personen:
Verfasser (Inschrift):François de Kaarsgieter (1671 - 1706)
erwähnte Person:Karl VI. Kaiser des Heiligen Römischen Reiches (1685 - 1740)
Karl V. Kaiser des Heiligen Römischen Reiches (1500 - 1558)
Datierung:
Entstehung der Platte:um 1704 (geschätzt)
Technik: Typendruck
Maße: 20 x 50 cm (Blattmaß)
Beschriftungen: oben mittig: Op de Verbeelding der Overkonst van den grooten KONING / K A R E L DE III. / Monarch van alle de Hispanien en de Indien.; Vorst KAREL; door het Rechr en Wysheid aangezeet, / Genoopt door Godsdienst en ´tgezucht der Onderdaanen, / Ontbloot zyn helden swaard, ontrold zyne oorlogsvaanen ... F. DE KAARSGIETER.; Verklaring der cyffertallen. 1 KAREL III. Koning van Spangie, zynde de Rechte Erfge- / naam, welke mit MINERVAAS Schild gewapend, het Swaard / in zyn hand vat, tot Bescherming zyner Onderdaanen en verkryging / van zyn Kroon en Recht, weerd aangemoedigt door /
2 De Wyse en Voorsichtige MINERVA, en EENDRAGTIGHEID der Bondgenooten, aangemoedigt door / 3 De Oostebrykse HERKULES (KAREL DE VYFDE.) 4 JUPITER hem begunstigende, houd de Bliksem tegens zyne vyanden gereed, terwyl / 5 Zyne Geestelyke en / 6 WAERELDLYKE Onderdaanen, hun Vorst de Scepter / aanbiedende, tot Bescherminge van zyn Ryken in Europa, en / 7 NEPTUNUS en de TAAG met een mynzaam gelaat haar / vertoonende. / 8 De ASIAANSE, / 9 Africaanse en Americaanse Onderdaanen, / hem met aanbiedinge hunner schatten, tot het zelven in die Wae- / reld deelen nooden. / 10 De Leeuw van LEON, werd op zyn Komst verheugt en door / moed gewapend; terwyl / 11 De VLAAMSE Ontwaakt, om zyn Vorst te beschermen, / 12 De GERECHTIGHEID, wyst aan haar trouwe Gesellin- / nen en Bondgenooten, dat het Erfdeel van dien groote Vorst, rechtmaatig zy, / 13 Die ook als getrouwe Helden zynen zegen Szandaar op steken, / om te vertoonen (aan de Spaanse Monarchi) dat KAREL de III. / haar Rechte KONING zy, en beloven na zyn Overwinninge, / een bestandige VREEDE in ´t Christenryk en geheel Europa, / Om de ontwettige rovers het lot van den Dryhofduígen CACUS / toe te voegen, onder het beleid van desen tweden ALCIDES.; Sur la representation du Passage de / CHARLES III. / ROI des Espagnes et des Indes / ... leur fera sentir.
Anmerkungen:
Kommentar: Es handelt sich um die Bildunterschrift zu dem Stich von Romeyn de Hooghe mit der Allegorie auf Karl III. als König von Spanien (Inv.-Nr. SM-GS 1.2.2049). Die beiden Blätter befanden sich ehemals im Klebeband "Portraits des personnes imperiales & royales" (Inv.-Nr. SM-GS 6.2.661) auf Seite 29.


Literatur:
  • Bungarten, Gisela (Hrsg.): Groß gedacht! Groß gemacht? Landgraf Carl in Hessen und Europa. Ausstellungskatalog. Kassel, Museumslandschaft Hessen Kassel. Petersberg 2018, S. 236, Kat.Nr. IV.43.

Siehe auch:


  1. SM-GS 1.2.2049: Allegorie auf Karl III. als König von Spanien


Letzte Aktualisierung: 04.12.2020


Wissenschaftliche Kommentare:

Hier können Sie uns Anmerkungen und Kommentare zu unseren Objekten hinterlassen, die nach Sichtung durch unsere Mitarbeiter allen Lesern angezeigt werden. Bitte beachten Sie, dass die Kommentare nach Freischaltung vollständig öffentlich einsehbar sind und auch von Suchmaschinen durchsucht und verarbeitet werden können - geben Sie daher bitte keine persönlichen Daten an. Möchten Sie uns direkt kontaktieren, wenden Sie sich bitte per E-Mail an info@museum-kassel.de

Bisher wurden keine Kommentare geschrieben.

Einen neuen Kommentar hinzufügen.
© Hessen Kassel Heritage 2023
Datenschutzhinweis | Impressum