|<<   <<<<   5 / 8   >>>>   >>|Inventar Nr.: SM-GS 1.3.5116
Werktitel: Bildunterschrift zu der Allegorie auf Karl III. als König von Spanien
Typendruck: Op de Verbeelding der Overkomst van den grooten Koning Karel de III. monarch van alle de Hispanien en de Indien
Typendruck: Sur la representation du passage de Charles III. roi des Espagnes et des Indes
Beteiligte Personen:
Verfasser (Inschrift):François de Kaarsgieter (1671 - 1706)
erwähnte Person:Karl VI. Kaiser des Heiligen Römischen Reiches (1685 - 1740)
Karl V. Kaiser des Heiligen Römischen Reiches (1500 - 1558)
Datierung:
Entstehung der Platte:um 1704 (geschätzt)
Technik: Typendruck
Maße: 20 x 50 cm (Blattmaß)
Beschriftungen: oben mittig: Op de Verbeelding der Overkonst van den grooten KONING / K A R E L DE III. / Monarch van alle de Hispanien en de Indien.; Vorst KAREL; door het Rechr en Wysheid aangezeet, / Genoopt door Godsdienst en ´tgezucht der Onderdaanen, / Ontbloot zyn helden swaard, ontrold zyne oorlogsvaanen ... F. DE KAARSGIETER.; Verklaring der cyffertallen. 1 KAREL III. Koning van Spangie, zynde de Rechte Erfge- / naam, welke mit MINERVAAS Schild gewapend, het Swaard / in zyn hand vat, tot Bescherming zyner Onderdaanen en verkryging / van zyn Kroon en Recht, weerd aangemoedigt door /
2 De Wyse en Voorsichtige MINERVA, en EENDRAGTIGHEID der Bondgenooten, aangemoedigt door / 3 De Oostebrykse HERKULES (KAREL DE VYFDE.) 4 JUPITER hem begunstigende, houd de Bliksem tegens zyne vyanden gereed, terwyl / 5 Zyne Geestelyke en / 6 WAERELDLYKE Onderdaanen, hun Vorst de Scepter / aanbiedende, tot Bescherminge van zyn Ryken in Europa, en / 7 NEPTUNUS en de TAAG met een mynzaam gelaat haar / vertoonende. / 8 De ASIAANSE, / 9 Africaanse en Americaanse Onderdaanen, / hem met aanbiedinge hunner schatten, tot het zelven in die Wae- / reld deelen nooden. / 10 De Leeuw van LEON, werd op zyn Komst verheugt en door / moed gewapend; terwyl / 11 De VLAAMSE Ontwaakt, om zyn Vorst te beschermen, / 12 De GERECHTIGHEID, wyst aan haar trouwe Gesellin- / nen en Bondgenooten, dat het Erfdeel van dien groote Vorst, rechtmaatig zy, / 13 Die ook als getrouwe Helden zynen zegen Szandaar op steken, / om te vertoonen (aan de Spaanse Monarchi) dat KAREL de III. / haar Rechte KONING zy, en beloven na zyn Overwinninge, / een bestandige VREEDE in ´t Christenryk en geheel Europa, / Om de ontwettige rovers het lot van den Dryhofduígen CACUS / toe te voegen, onder het beleid van desen tweden ALCIDES.; Sur la representation du Passage de / CHARLES III. / ROI des Espagnes et des Indes / ... leur fera sentir.
Anmerkungen:
Kommentar: Es handelt sich um die Bildunterschrift zu dem Stich von Romeyn de Hooghe mit der Allegorie auf Karl III. als König von Spanien (Inv.-Nr. SM-GS 1.2.2049). Die beiden Blätter befanden sich ehemals im Klebeband "Portraits des personnes imperiales & royales" (Inv.-Nr. SM-GS 6.2.661) auf Seite 29.


Literatur:
  • Bungarten, Gisela (Hrsg.): Groß gedacht! Groß gemacht? Landgraf Carl in Hessen und Europa. Ausstellungskatalog. Kassel, Museumslandschaft Hessen Kassel. Petersberg 2018, S. 236, Abbildung S. 236, Kat.Nr. IV.43.

Siehe auch:


  1. SM-GS 1.2.2049: Allegorie auf Karl III. als König von Spanien


Letzte Aktualisierung: 04.12.2020© Hessen Kassel Heritage 2024
Datenschutzhinweis | Impressum